Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm nghiên cứu Nhân chủng và Phát triển trí tuệ (Centre for Anthropology and Mind Development – CAMD) trực thuộc Trường Đại học Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-TCCB, ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. Trung tâm hoạt động theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác quản lý khoa học và công nghệ, hoạt động trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội, các Quy định của Trường Đại học Giáo dục.

MỤC TIÊU

Về nghiên cứu:

Trung tâm phấn đấu trở thành cơ sở nghiên cứu về Nhân chủng và năng lực con người hàng đầu của Việt Nam.

Về đào tạo:

Thực hiện đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực nhân trắc học và phát triển năng lực trong các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

Về hợp tác Quốc tế:

Trở thành đầu mối hợp tác với các tổ chức Quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu về con người và sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Về dịch vụ khoa học:

Thực hiện các công tác tư vấn tâm lý trí tuệ, bồi dưỡng kĩ năng sống, rèn luyện thể chất cho các đối tượng khác nhau.

Bồi dưỡng kiến thức về nhân trắc học đáp ứng nhu cầu xã hội về cái đẹp cho con người đặc biệt là mở các lớp huấn luyện người đẹp.

Tầm nhìn hướng đến các hoạt động điều tra xã hội học cho các tổ chức trong nước và Quốc tế.

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG

1. Tâm trắc học

Nghiên cứu trí tuệ và sự phát triển năng lực trí tuệ. Thực hiện dịch vụ đánh giá trí tuệ bằng Bộ công cụ trắc nghiệm trí tuệ (IQ, EQ, AQ, SQ, PQ..) nhằm phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

2. Nhân trắc học:

Thực hiện các nghiên cứu về Nhân trắc học. Ứng dụng nhân trắc trong các Hoạt động Giáo dục, Thể thao,  Nhân tướng học ứng dụng. Egonomy và các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi.

3. Giới và giới tính

Nghiên cứu các vấn đề về giới và giới tính. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực thích ứng cao và năng lực chuyên biệt đặc trưng cho mỗi giới. 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Nghiên cứu khoa học:

Trung tâm là cơ sở nghiên cứu về Nhân trắc, Sinh trắc, Giới tính và Khoa học tư duy hàng đầu đất nước với mục đích nhằm nâng cao chất lượng con người Việt Nam.

Đào tạo bồi dưỡng:

Phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, các trường Đại học và Phổ thông đào tạo,bồi dưỡng chuyên gia Nhân trắc, Tâm trắc và Giáo dục giới tính cho các địa phương.

Dịch vụ khoa học: 

Thực hiện các dịch vụ: Tư vấn, Chuyển giao và Ứng dụng khoa học Nhân trắc, Sinh trắc, Tâm trắc, Giáo dục giới và giới tính cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

Hợp tác Quốc tế:

Trung tâm là sở sở nghiên cứu Nhânchủng, Năng lực trí tuệ và Giới tính chuyên sâu theo những chuẩn mực Quốc tế, với sự hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức khoa học chuyên ngành: Tập đoàn PEAK Learning, inc (Hoa kỳ), KFAS, (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Malaya (Malaysia) và một số Viện nghiên cứu Quốc tế. 

HOTLINE: 0943 140 955

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NHÂN HỌC VÀ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

Đ/c: P505, Nhà C0 - 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: nhantri.org