Bộ sách khoa học phát hành trước năm 1975

Bộ sách khoa học phát hành trước năm 1975

Bộ sách bao gồm bản mềm của các cuốn sách sau:

1) Bộ giáo dục xuất bản (1966), Em tìm hiểu khoa học (lớp nhì).

2) Bộ giáo dục xuất bản (1965), Em tìm hiểu khoa học (lớp một).

3) Bộ giáo dục xuất bản (1971), Em tìm hiểu khoa học (lớp hai).

4) Bộ giáo dục xuất bản (1971), Em tìm hiểu khoa học (lớp ba).

5) Bộ giáo dục xuất bản (1971), Em tìm hiểu khoa học (lớp bốn).

6) Bộ giáo dục xuất bản (1966), Em tìm hiểu khoa học (lớp năm).

7) Nhóm Lửa Việt (1972), Bài học giản yếu lớp 2. Nxb. Cành hồng

8) Nhóm Lửa Việt, Bài học giản yếu lớp 3. Nxb. Cành hồng

9) Ban giáo sư Alpha, Bài học giản yếu lớp 4. Nxb. Cành hồng

10) Phùng Trung Ngân (1969), Vạn vật học (lớp đệ nhị)

11) Nguyễn Cửu Triệp (1970), Vạn vật học lớp 9 phần học sinh (lớp đệ tứ)

12) Phòng ngừa bệnh tật (lớp nhất) - phần chỉ nam

13) Phát thanh học đường - phần chỉ nam

14) Trần Thanh Thủy. Hướng dẫn thực hành vi sinh vật. Nxb Giáo dục

Link đăng kí mua sách