Các nhiệm vụ hướng dẫn Giáo sinh thực tập

Các nhiệm vụ hướng dẫn Giáo sinh thực tập

Nhiệm vụ

Hướng dẫn

Ngày giao

Thời hạn

 - Gặp gỡ, hd tổng thể

- Lấy địa chỉ LL.

Mr.Huy: 0943140955.

Ms. Hà: 0968034909.

Minh: nguyenquangminh_s16@hus.edu.vn

Ánh: nguyenanhjuly@gmail.com

Khánh: mimilee9729@gmail.com

Nga: ngadt.mgd@gmail.com

Pass wifi: mhenglish20142016.

- Cách xưng hô.

- Lập kế hoạch.

- Lịch họp nhóm: Chiều thứ 3 hàng tuần.

 10 - 01


- Lập phiếu HT Online.

- Test thử đề luân chuyển (Minh --> Ánh --> Khánh --> Nga).

- Viết báo cáo Test thử cho từng bài.

- Sửa chữa đề.

Đưa ra quy trình làm đề kiểm tra cho học sinh.

Rút kinh nghiệm: Các bài đưa lên còn nhiều lỗi, chưa rà soát một cách kĩ lưỡng. Sau khi đối chiếu rút kinh nghiệm, cần quay trở lại chỉnh sửa.

- Dowload TL (Minh; Ánh; Khánh; Nga).

- Phân loại câu hỏi theo 3 mức độ: Cơ bản; Nâng cao; Học sinh giỏi (bỏ qua những câu "cả 3 phương án đều đúng"). 

- Nhập liệu: sắp xếp theo độ khó tăng dần.

 + Minh phụ trách: 

(1) Giới KS - NS - Nấm (Câu 9 tới câu 14 cần phải copy nguyên lời dẫn cho mỗi câu hỏi).

(2) Giới TV (Minh up lại bài này nhé!)

(3) Giới ĐV (Đã duyệt)

(4) Sự chuyển hóa NL  (Đã duyệt)

(5) VT của enzim trong CHVC  (Đã duyệt)

 + Ánh phụ trách:

(1) Hô hấp TB (Đã duyệt)

(2) Hóa tổng hợp (Đã duyệt)

(3) NP và chu kì TB (Đã duyệt)

(4) Giảm phân (Ghi lại thứ tự câu hỏi, lưu ý bỏ những câu có các phương án đều đúng).

(5) Các kiểu DD và CHVC ở VSV. (Ghi lại thứ tự câu hỏi, lưu ý bỏ những câu có các phương án đều đúng).

 Khánh phụ trách: 

(1) QT TH và PG các chất ở VSV (Ghi lại thứ tự câu hỏi, lưu ý bỏ những câu có các phương án đều đúng, chú ý về chính tả).

(2) Sự SS của VSV (Chú ý chính tả --> Đã duyệt)

(3) TĐ của các YT HH lên ST VSV (Chú ý chính tả --> Đã duyệt)

(4) AH của các YT VL lên sự ST của VSV (Chú ý chính tả --> Đã duyệt)

(5) Các loại Virus (Ghi lại thứ tự câu hỏi, lưu ý bỏ những câu có các phương án đều đúng, chú ý về chính tả).

 + Nga phụ trách:

(1) Sự nhân lên của virus trong TB chủ (Đã duyệt)

(2) VR gây bệnh cho VSV - TV - CT (Đã duyệt)

(3) Bệnh truyền nhiễm và MD (Đã duyệt)

(4) Công nghệ tế bào (Đã duyệt)

(5) Công nghệ enzim (Đã duyệt)

10 - 01

14 - 01

Nghiên cứu mạch chương trình Sinh học cấp THCS và THPT.

CT Sinh học.

CT KHTN (THCS).

Cấp THCS: Nga; Ánh.

Cấp THPT: Khánh, Minh.

Trả lời các câu hỏi:

- Nội dung dạy học của mỗi khối lớp?

- Nguyên tắc xây dựng chương trình?

- Nội dung cốt lõi của mỗi lớp?

- Tính đồng tâm và tuyến tính thể hiện như thế nào?

14 - 01

Hết tết âm lịch

Họp tổ bộ môn Chuẩn bị cho ngày hội STEAM 16.15 (15/01) 17.30 (15/01)
Trao đổi chuyên môn (mời c.Hà và c.Thảo)

- Biên bản test thử đề kiểm tra (luân chuyển).

- Trao đổi về nội dung trong bài test.

16.00 (18/01) 17.30 (18/01)

Dự giờ

- Dự giờ 3 tiết Lí - Hóa - Sinh.

- Ghi nhớ tên HS lớp 7 và lớp 10.Tìm hiểu một số web

Cập nhật một số website hay về SH.

22/01

22/01


- Họp chia sẻ về website và CM.

22/01

(Chuyển sang sau tết vì thiếu thành viên).

Soạn 3 giáo án định dậy

- Tự soạn giáo án

- Họp nhóm góp ý giáo án

25/01

10/01

Dạy thực nghiệm (các bạn cố gắng bố trí thời gian đi dự giờ các tiết).

Mỗi tuần dạy 1 bài

Khánh dạy lớp 7M3.1, tiết 3

Khánh dạy lớp 10M1, tiết 4

Ánh dạy lớp 7M2 - tiết 2, thứ 2, ngày 18/02; 7M3.3 - tiết 3, thứ 2, ngày 18/02: Xương và cơ. (Thứ 3 tiết 1 - 7M1). Hệ thần kinh - 2 bạn dạy.

Nga: Vận động ở động vật. 7M2, tiết 1 thứ 4, ngày 20/02; 7M3.2 - tiết 4 thứ 6 (thêm 2 tiết 7M1).

10/01

30/01

13/02

14/02

Họp rút kinh nghiệm giờ dạy, triển khai ngày hội STEM, NCKH

Ánh + Nga: hỗ trợ học sinh Thu Yến hoàn thiện hồ sơ thi School Labs.

16.00 ngày 13/02


Tập trung chuẩn bị cho ngày hội STEAM


04/03

16/3


 (Đã duyệt)