Giới thiệu bản thân

1. Năm người thầy của tôi

- Tội được định hình như thế nào?

- Sau 10 năm làm việc, điều gì đã diễn ra?

        + Trăn trở.

         + Con người tam tính: Đi tìm nhân tính: cô Sinh viên ném con từ tầng 31; Chân dung một người thầy.

          + Sự biến đổi về lượng dẫn tới sự chuyển hóa về chất.

          + Bước nhảy nằm ở sự phân tích về 4 trụ cột giáo dục; Bài học về đóng cọc trên sông Bạch Đằng; Bài học về phép trừ của người Pháp; Bài học về việc hiếu thi --> Giá trị của giáo dục phổ thông: nhân cách, nhân văn.

"Tự học vô cùng quan trọng, nó giúp cho học trò có thể trở thành người bình thường; Để giỏi được thì cần có thầy chỉ bảo, nhưng để trở nên xuất chúng thì không thể bằng cách nào khác ngoài tự học."