Life science - Giáo trình

Hô hấp tế bào: Theo Miller và Kevil.

A. THẾ GIỚI CỦA SỰ SỐNG
     1. Khoa học tự nhiên
     2. Sinh học là một môn khoa học
     3. Giới thiệu về hóa học
     4. Chất hóa học cơ bản của sự sống

B. TẾ BÀO: Đơn vị cơ bản của sự sống
     1. Cấu trúc và chức năng của tế bào
     2. Năng lượng tế bào: Quang hợp và hô hấp
     3. Axít nuclêic và tổng hợp Prôtêin
     4. Sinh trưởng và phân chia tế bào

C. DI TRUYỀN HỌC
     1. Những kiến thức cơ bản về di truyền học     
     2. Đặc điểm của sự di truyền
     3. Các phân tử di truyền
     4. Biến dị di truyền
     5. Nhiễm sắc thể và sự di truyền
     6. Di truyền ngoài nhân
     7. Nghiện: di truyền học và bộ não
     8. Khoa học di truyền
D. ĐA DẠNG SINH HỌC
     1. Tiến hóa: Bằng chứng của sự thay đổi
     2. Tiến hóa: Sự thay đổi xảy ra như thế nào
     3. Các hệ thống phân loại
E. SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
     1. Sự sống sơ khai
     2. Virút và giới khởi sinh
     3. Nguyên sinh vật
     4. Nấm
     5. Thực vật
     6. Động vật
F. SINH HỌC NGƯỜI
     1. Hệ thần kinh
     2. Hệ xương, cơ và da
     3. Dinh dưỡng và tiêu hóa
     4. Hệ hô hấp
     5. Hệ tuần hoàn và bài tiết
     6. Hệ nội tiết
     7. Sinh sản và phát triển
     8. Bệnh tật
     9. Hệ miễn dịch
    10. Chất gây nghiện, cồn và thuốc lá
G. TƯƠNG TÁC SINH THÁI
     1. Sinh quyển
     2. Quần thể và quần xã
     3. Con người và sinh quyển

 

Chương 1: HỆ THỐNG CÁC MỨC TỔ CHỨC CỦA CƠ THỂ   

1.1.     Thành phần hoá học cơ bản của sự sống. 

1.1.1.     Cấu trúc nguyên tử. 

1.1.2.     Liên kết nguyên tử.. 

1.1.3.     Phân tử và các hợp chất. 

1.1.4.     Các phản ứng hoá học. 

1.1.5.     Các hợp chất hữu cơ tự nhiên. 

1.2.     Tế bào. 

1.2.1.     Cấu trúc tế bào

1.2.2.     Vận tải các chất qua màng tế bào

1.2.3.     Vòng đời tế bào

1.2.4.     Điều hoà phân chia tế bào. 

1.2.5.     Sự trao đổi chất tế bào. 

1.2.6.     Điều hoà chuyển hoá. 

1.3.     Mô. 

1.3.1.     Mô biểu bì 

1.3.2.     Mô liên kết. 

1.3.3.     Mô cơ. 

1.3.4.     Mô thần kinh

Chương 2: HỆ THỐNG ĐỊNH DẠNG VÀ VẬN ĐỘNG CỦA CƠ THỂ   

2.1. Da - Hệ bảo vệ ngoại vi. 

2.1.1.   Cấu tạo và chức năng của da

2.1.2.   Các tố chức phụ của da. 

2.1.3.   Các yếu tố ảnh hưởng đến màu sắc da. 

2.1.4.   Điều hoà thân nhiệt 

2.2. Bộ xương - Hệ giá đỡ của cơ thể. 

2.2.1.  Sụn xương

2.2.2.  Phân loại xương

2.2.3.  Phát triển xương. 

2.2.4.  Tính nội cân bằng của mô xương

2.2.5.   Sự gãy xương và khả năng tự sửa chữa của xương. 

2.2.6.   Hệ khớp xương và các hình thức vận động của khớp. 

2.3. Hệ cơ. 

2.3.1.     Năng lượng cung cấp cho co cơ. 

2.3.2.     Co cơ nhanh và chậm. 

2.3.3.     Sự sinh nhiệt khi co cơ. 

2.3.4.     Các phản ứng của cơ

Chương 3: CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHUNG CỦA CƠ THỂ   

3.1.   Hệ thần kinh  

3.1.1.     Chức năng cơ bản của hệ thần kinh. 

3.1.2.     Hiệu thế màng tế bào thần kinh

3.1.3.     Khớp thần kinh

3.1.4.     Quá trình xung thần kinh

3.1.5.     Phản xạ tập tính. 

3.1.6.     Sóng điện não. 

3.2.  Hệ nội tiết 

3.2.1.     Bản chất hoá học của hormone

3.2.2.     Hệ thống điều hoà ngược (feedback) 

3.2.3.     Hệ thống điều hoà thần kinh

3.2.4.     Bức xúc và ảnh hưởng của nó

3.3      Thụ quan bản thể và cảm quan. 

3.3.1.     Thụ thể và cảm giác

3.3.2.     Thụ quan bản thể - autoreceptor

3.3.3.     Giác quan

Chương 4: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ SỰ VẬN CHUYỂN TRONG CƠ THỂ   

4.1      Các quá trình ở cơ thể. 

4.1.1      Sự phát triển phôi thai 

4.1.2      Sự phát triển phôi thai của miệng. 

4.2. Hệ tiêu hoá. 

4.2.1.     Cấu trúc và chức năng của các cơ quan tiêu hoá. 

4.2.2.      Sự cung cấp máu cho đường ruột. 

4.2.3.     Sự phân bố thần kinh đến hệ tiêu hóa. 

4.2.4.     Quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng. 

4.3.        Hệ hô hấp. 

4.3.1      Cơ quan hô hấp. 

4.3.2      Dung lượng hô hấp. 

4.3.3      Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp. 

4.3.4      Màng hô hấp. 

4.3.5      Quá trình vận chuyển khí 

4.4.        Hệ tuần hoàn. 

4.4.1.     Cơ quan tuần hoàn

4.4.2.     Máu

4.4.3.     Tim và hệ mạch quanh tim ở động vật có xương sống. 

4.4.4      Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động tuần hoàn

4.4.5.     Hệ bạch huyết và miễn dịch. 

4.5.     Hệ bài tiết 

4.5.1.     Cơ quan bài tiết. 

4.5.2      Sự tạo thành nước tiểu

4.5.3      Điều hòa nồng độ và liều lượng nước tiểu

4.5.4.     Sự bài tiết chất thải 

4.6.        Sự cân bằng nước, chất điện li và các axit cơ bản. 

4.6.1.     Sự phân bố dịch trong cơ thể. 

4.6.2.     Sự cân bằng nước. 

4.6.3.     Sự cân bằng chất điện li. 

4.6.4.     Sự cân bằng toan–kiềm. 

Chương 5: VÒNG ĐỜI CỦA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT   

5.1. Hệ sinh sản. 

5.1.1. Sự hình thành các tế bào tinh trùng. 

5.1.2. Cương cứng, hưng phấn và phóng tinh

5.1.3. Hormone điều hoà chức năng sinh dục đực

5.1.4. Sự chín của nang trứng

5.1.5. Sự cương cứng, bôi trơn và hưng phấn

5.1.6. Điều hoà hormone sinh dục cái 

5.1.7. Sinh con và tiết sữa

5.1.8      Điều khiển sinh sản – tránh thai 

5.2. Sinh trưởng, phát triển người và động vật 

5.2.1. Giai đoạn trước khi sinh

5.2.2. Giai đoạn sau khi sinh. 

5.2.3. Quá trình già hoá

5.3. Gene người và động vật 

5.3.1. Gen và Nhiễm sắc thể

5.3.2. Hiện tượng đa Alen (Multiple Alleles) 

5.3.3. Sự di truyền đa gen

5.3.4. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường

5.3.5. Nhiễm sắc thể giới tính

5.3.6. Các rối loạn nhiễm sắc thể

5.3.7. Di truyền y học

5.3.8. Các bệnh di truyền

CHÚ GIẢI THUẬT NGỮ