Tự nhiên kì thú: P1 - Bài hát tình yêu

Tự nhiên kì thú: P1 - Bài hát tình yêu

LOVE SONG - BÀI HÁT TÌNH YÊU

Câu 1: Các con chó có lai được với nhau không?

Câu 2: Con chó có lai được với con mèo không?

Câu 3: Con ngựa có lai được với con lừa không?

Câu 4: Điều gì xảy ra nếu một con vượn cáo giao phối với một loài vượn cáo khác?

Câu 5: Nếu cho lai hai cây đậu Hà Lan với nhau sẽ thu được kết quả ở đời con như thế nào?