Lập nhóm hài hoạt náo viên cho STEM FAIR

Lập nhóm hài hoạt náo viên cho STEM FAIR

Các hoạt náo viên cũng cần phải được luyện tập hết sức công phu. Thông thường các hoạt náo viên thường có một người dẫn chương trình; 3 người làm động vật nhiều chân và áp dụng nguyên tắc cân bằng lực để kết nối với nhau; 1 người chơi tung hứng và một người đi xe đạp một bánh.