Các báo cáo đăng trong hội nghị khoa học trong nước

Các báo cáo đăng trong hội nghị khoa học quốc tế

8 báo cáo đăng trong các hội nghị khoa học quốc tế.

Các sách đã xuất bản

Trong khoảng mười năm kể từ khi ra đời, các thành viên của trung tâm Nhân chủng và phát triển trí tuệ đã nỗ lực không ngừng để viết được những đầu sách quý cung cấp cho độc giả.

Các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế

Các tạp chí quốc tế uy tín trên Thế giới cũng liên tục đăng bài. Đây là những minh chứng cho sự vươn lên không ngừng của từng thành viên trong trung tâm Nhân chủng và Phát triển Trí tuệ.

Các bài báo đăng trong các tạp chí trong nước

Các tạp chí uy tín trực thuộc các trường đại học, các hội hay tổ chức trong nước đăng bài thường xuyên. Điều này khẳng định sự bứt phá của trung tâm Nhân chủng và Phát triển Trí tuệ trong công tác giáo dục và nghiên cứu khoa học.

<<1>>