Kết quả kiểm tra

Kiểm tra 2019

Giới thiệu bản thân

Các nhiệm vụ hướng dẫn Giáo sinh thực tập

1) Minh - ĐHGD (0981420594): Đi Chiba nên thực tập sớm từ 14/01. 2) Ánh - ĐHSP (0328774748): Bắt đầu từ 11/01. 3) Khánh - ĐHSP (0346050230): Bắt đầu từ 11/01. 4) Nga - ĐHSP (0963875475): Bắt đầu từ 11/01. Thời gian thực tập: 10 tuần.

Các bài học lớp 07

Các bài học lớp 7 dành cho học sinh được thiết kế theo khung chương trình mới sau 2020.

Dạy học phát triển bền vững

Các bài giảng của UNESCO

<<123>>