Sinh học 9

Chương trình Sinh học 9 song ngữ

Các bài học lớp 12

CÁC BÀI HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 ĐƯỢC THIẾT KẾ THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH MỚI SAU 2020.

Kết quả kiểm tra

Kiểm tra 2019 - 2020

Giới thiệu bản thân

Các nhiệm vụ hướng dẫn Giáo sinh thực tập

1) Minh - ĐHGD (0981420594): Đi Chiba nên thực tập sớm từ 14/01. 2) Ánh - ĐHSP (0328774748): Bắt đầu từ 11/01. 3) Khánh - ĐHSP (0346050230): Bắt đầu từ 11/01. 4) Nga - ĐHSP (0963875475): Bắt đầu từ 11/01. Thời gian thực tập: 10 tuần.

<<1234>>